Kuvateksti

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön- valmennusohjelma

Valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen. Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat  saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen. Valmennusohjelman takana ovat ne lukuisat  (tähän mennessä jo yli tuhat) tieteelliset tutkimukset, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvulta lähtien.

Ohjelmaan sisältyvät mindfulness-harjoitteet ovat kuunneltavissa Mindfulness työssä-sivuston kautta tai ne voi ladata omalle koneelleen tai puhelimeen.

Ohjlemaan sisältyy myös alku- ja loppukartoitus, joka mittaa mindfulness-taitoja, työn tekemisen laatua sekä ohjelman vaikuttavuutta. Alkukartoitus on laadittu siten, että se johdattaa jo ennen valmennuksen alkua pohtimaan mindfulness-teemoihin liittyviä taitoja ja antaa kuvan ohjelman aikana opittavista asiakokonaisuuksista.

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön -valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten )ongelma)tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä.

Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta 1,5 tunnin mittaisesta mindfulness-valmennuksesta. Ohjelman vaikuttavuus on parhaimmilaan, kun valmennukset toteutetaan noin viikon välein.

Valmennusohjelman teemat:

1.askel: Työpaikan ihmissuhteet - yhdessä ihmettely, kuinka kohtelet itseäsi ja muita.
2.askel:  Huomion tietoinen suuntaaminen - keskittymiskyvystä ja sen vahvistamisesta.
3.askel:  Reaktiivisuus vai proaktiivisuus - viivästäminen ja viisaiden vastausten valinta.
4.askel:  Kokemusten luonne; tunnistaminen ja vaikuttaminen - kiireestä läsnäoloon.
5.askel:  Stressi ja päivittäisen palautumisen taito - virkeänä töistä kotiin.
6.askel:  Olennaistaminen - priorisointi ja oivallukset, mikä YKSI asia auttaa raivaamaan esteet.
7.askel:  Tunnetaidot työssä - työpaikan ilmapiiri, luottamus ja yhteistyö, myötätunto
8.askel:  Mindfulness-taitajan onnistumismalli - tietoiset askelet hyvinvointiin ja onnistumisiin.


Mindfulness- päivät ja -tilaisuudet sekä työyhteisöille että asiasta kiinnostuneille.

Ota yhteyttä, niin etsitään juuri teille sopiva kokonaisuus!